Woorden met x

Woorden met x

Meer dan 50 Woorden met x, As xenophobe, xerophil, xerophthalmia, xerography, xylem, xylophone, xylotile, xylography, ximena, threat, deixis, detoxification, success, expert, lexical, mixed, orthodox, soon and many more.

Brief X is de 25e letter 25 van het Spaanse alfabet en de twintigste van de medeklinkers. Hier is de definitie van al deze woorden. En ook een lijst met woorden die beginnen met X en een andere lijst met woorden met X.

Lijst met woorden die beginnen met x

Xantoma
Xeca
Xenofoob
Xenofoben
Xenofobie
Xenofobieën
Xenofoob
Xenofoben
Xenon
Xerocopie
Xerocopiar
Xerocopie
Xerophil
Xerofiet
Xerofyt
Xerophthalmia
Xerophthalmía
Xerophtalmiah
Xerografie
Xerograpiaba
Xerograpiabais
Xerograpia waren
Xerograpia waren
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpiados
Xerograpiais
Xerograpia
Xerograpían
Xerograpia
Xerograpia
Xerograpiara
Xerograpia zal
Xerografiarais
Xerografia we
Xerografiaran
Xerograpia zal
Xerografia
Xerograpia
Xerografiare
Ik zal
Xerograpiaris
Je gaat xerograpia
Wij zullen
Xerograpia we zullen
Xerograpiaren
Xerograpia
Xerograpiaría
Xerografiaríais
We zouden xerograpia
Ze zouden xerograpia
Xerograpiaria
Met een xerografeerd
Xerografie
Xerograpiae
Xerografiais
Xerograpiamos
Xerograpiaen
Xerografiaes
Xerografia
Xerografiais
Xerografisch
Xerograpié
Xerograpia
Xerograpiis
Xerograpiemos
Xerograpiaen
Xerograpi
Met een xerografeerd
Xerografisch
Xerograaf
Xi
Xifoidea
Xifoideas
Xifoideo
Xifoideos
Xifoides
Xilema
Xylenes
Xilo
Xylofaag
Xylofagas
Xylofagus
Xylofagos
Xilophon
Xilofonist
Xylofoon
Houtsnede
Xilografie
Xilografisch
Xilografisch
Xilografisch
Xilografisch
Xyografen
Xylórgano
Xyllor
Xilosas
Xylotiel
Xylotielen
Ximena
Xiomara
Xóchitl
Xoconostle

Lijst met woorden bevat x

Toevoegen
Bijlage
Annexatie
Bijlage
Annexationisme
Annexationist
Bijlage
Expositie
Anorexy
Anorexia
Anoxie
Anticlimax
Antioxidant
Antitoxisch
Antitoxine
Miltvuur
Top
Apyrexy
Apraxie
Bij benadering
Benadering
Ongeveer
Benaderen
Benaderen
Benaderen
Bij benadering
Geslachtloos
Aseksueel
Verstikking
Verstikkend
Verstikken
Ataraxia
Ataxie
Atáxico
Atoxiceren
Niet gunstig
Zelfuitclusie
Autointoxicatie
Extra
Assistent
Extra
Hulp
Auxine
Áxcale
Axiaal
Oksel
Oksel
Axillair
Axiniet
Axiologie
Axiologisch
Axioma
Axiomatisch
Axiomatisch
Axiomatisering
Axiomatiseren
Axiometer
As
Axoid
Axon
Axonometrie
Azeuxis
Bauxiet
Biaxiaal
Biconvex
Bioxide
Biseksueel
Biseksualiteit
Bixáceo
Bixíneo
Borax
Doos
Bokser
Doos
Boksen
Bokser
Boksen
Boksen
Bruxisme
Buxaceous
Calpixque
Cocaxie
Carbonylisch
Carboxil
Kraam
Catoplexia
Cephalothorax
Baarmoederhals
Hoorn
Climax
Coaxiaal
Stuitbeen
Codex
Naast elkaar bestaan
Naast elkaar bestaan
Naast elkaar bestaan
Coëte
Complexiteit
Teint
Ingewikkeld
Temperament-
Complex
Verbinding
Verbinding
Aansluiten
Verbindend
Verwant
Commixtie
Context
Contextueel
Contextualiseren
Context
Samenweefsel
Convexiteit
Convex
Cotopaxense
Coxa
Coxal
Coxalgie
Coxalgisch
Coxcojilla
Coxcojita
Coxis
Coxquar
Kruisiging
Crucifixor
Zestiende
Zestiende
Decitex
Afbuiging
Deixis
Van de Aaxar
Ontkoppeling
Decontextualisatie
Decontextualiseren
Ontgifting
Ontgiften
Deoxideerbaar
Deoxidisatie
Dexidant
Deoxideren
Dexigenatie
Deoxigenar
Dexyribonucleisch
Deoxyribose
Dexiocardie
Dextrin
Dextro
Rechtsdraaiend
Met de klok mee
Dextrose
Dioxide
Dyslexie
Dyslectico
Doxologie
Duplex
Doge
Wegdeling
Elixer
Elixer
Epistaxis
Epitaxie
Epoxy
Erythroxylaceo
ErythroxyLeum
Escólex
Ex
Uitbarsting
Heffing
Verergering
Verergering
Verergeren
Precies
Precies
Precies
Nauwkeurigheid
Precies
Exactor
Overdrijving
Overdreven
Overdreven
Overdrijver
Overdrijven
Overdreven
Overdrijvend
Verheerlijking
Verheven
Uitoefening
Verheerlijking
Verheven
Verheven hem
Examen
Inspectie
Examinator
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoeken
Bloedloos
Exanimatie
Levenloos
Exantheem
Exanthemisch
Exarch
Exarteren
Exarc
Precies
Spannend
Exaspera
Ergernis
Woedend
Ergeren
Uitzondering
Graven
Uitgegeven
Uitgave
Uitgave
Opwindend
Uitgraven
Uitgraving
Graafmachine
Graafmachine
Graven
Vertrekken
Overmaat
Overschot
Overschrijden
Overschrijden
Uitmuntendheid
Uitstekend
Uitstekend
MEEST Excellentie
Excelsa
Uitstekend
Overtroffenheid
Subliem
Excentriek
Excentriek
Excentriciteit
Excentriek
Uitzondering
Buitengewoon
Uitzondering
Behalve
Uitstekend
Behalve
Uitzondering
Vrijstellen
Fragment
Uittrekking
Excessief
Overdreven
Excessief
Overmaat
Machtig
Prikkelbaarheid
Opwindend
Spanning
Exciter
Spannend
Opeisen
Excitatief
Excitatrix
Uitroep
Uitroepen
Uitroepend
Uitroepend
Uitgestrektheid
Uitgeput
Losmaken
Uitsluitbaar
Uitsluiting
Uitsluiten
Uitsluiting
Exclusief
Uitsluitend
Exclusief
Exclusiviteit
Exclusivisme
Exclusief
Exclusief
Excluso
Exclusief
Smakelijk
Ex -cochitar
Ex -compatant
Geëxcommuniceerd
Geëxcommuniceerd
Excommunicator
Excommuniceren
Excommunicatie
Ontvelling
Uiteenvallen
Uitwas
Uitscheiding
Uitdaags
Uitslag
Uitwerpselen
Uitslag
Uitwerpselen
Uitdagend
Uitscheiden
Scheiding
Scheiding
Uitscheidings-
Ontlasting
Verontschuldigen
Verontschuldigend
Excursie
Hiking
Wandelaar
Excus
Excuus
Mand met een deksel
Te verontschuldigen
Excuus
Verontschuldigd
Verontschuldigd
Verontschuldigd
Toilet
Excuser
Excusalí
Excuus
Excuseer het
Excuus
Excuus
Uitvoerbaar
Execratie
Uitvoerder
Uitvoering
Het execleren
Verwensen
Uitvoerder
Uitvoerbaar
Exedra
Exegesis
Exegesis
Exegete
Expeta
Exegetisch
Vrijstelling
Vrijstellen
Vrijgesteld
Vrijstellen
Vrijstellen
Exequatur
Uitvaart
Expeitibel
Uitoefenen
Afscheiding
Scrubs
Bijpels
Exfoliëren
Uitademen
Uitademing
Uitademen
Uitademen
Uitputigheid
Uitgebreid
Uitgeput
Tentoonstellingen
Tentoonstelling
Exhibitionisme
Exhibitionist
Exposant
Tentoonstellen
Vermaning
Opsporen
Aansporen
Aansporend
Hortatorisch
Ik speur aan
Opgraving
Opeisen
Opgraven
Vereiste
Veeleisend
Afdwingbaar
Geëist
Vraag
Ongeschiktheid
Mager
Verbannen
Verbannen
Verbannen
Verbannen
Verbannen
Vrijgesteld
Vooraanstaand
Vrijstellen
Explicitie
Exinanide
Bestaan
Existentieel
Existentialisme
Existentialistisch
Bestaand
Bestaandheid
Bestaan
Bestaand
Bestaan
Exitisme
Succes
Met succes
Succesvol
Exlibris
Exocrien
Exocrien
Exodus
Exoskelet
Exoftalmie
Exophthalmía
Exophtalmisch
Exophthalmos
Exogamie
Exogamisch
Exogeen
Vrijstelling
Vrijmaken
Succesvol
Exora
Exorbitantie
Exorbitant
Exorbitant
Exorcisme
Uitdagen
Uitdagen
Bezweren
Exornación
Exorns
Exorno
Exosfeer
Exosfeer
Exosmose
Exsósmosis
Exoterisch
Exotherme
Exotisch
Exoticiteit
Exotisch
Exotiquez
Exotisme
Uitbreiden
Uitleg
Uitbreidbaar
Uitbreiding
Uitbreiden
Expansionisme
Expansionist
Uitgestrekt
Expatriatie
Geëxpateerde
Geëxpateerde
Emigreren
Verwachtbaar
Verwachting
Verwachtend
Verwachting
Verwachtingen
Slijm
Slijtage
Ophoesten
Expeditie
Expeditie-
Uitkering
Uitgegeven
Verzender
Versnellen
Werkzaamheden
Bestand
Probleem
Snel
Versnellen
Snel
Versnellen
Verdrijven
Retailer
Winkel
Besteden
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Ervaring
Ervaringsgericht
Experimenteren
Ervaren
Experimentator
Experimenteel
Experimentaliteit
Experimental
Experimenteel
Ervaren
Experiment
Duur
Expertise
Deskundige
Boetedoening
Boete
Verzending
Boete
Uitvoeren
Expillo
Afloop
Verlopen
Uitleg
Esplanade
Uitleggen
Expaste
Uitbreiden
Expletief
Verklaarbaar
Goed
Uitleg
Uitgelegd
Uitleg
Uitleggen
Verklarend
Expliciet
Expliciet
Uitdrukkelijk
Uitleggen
Expliciet
Vrijheid
Uitleggen
Uitleggen
Uitleggen
Verkennenbaar
Verkenning
Ontdekkingsreiziger
Ontdekken
Verkennend
Explosimeter
Uitbarsting
Ontploffen
Explosief
Explosief
Exploderen
Exploiteerbaar
Exploitatie
Uitbuitend
Blazen
Plundering
Plunderen
Expoliar
Expolitie
Plunderen
Blootlegt
Exponentieel
Exponent
Blootleggen
Exporteerbaar
Exporteren
Exporteur
Exporteren
Blootstelling
Blootstelling
Verklarend
Expósito
Exposant
Expós
Onderdrukken
Nadrukkelijk
Uitnodigbaar
Uitgesproken
Uitdrukkelijk
Nadrukkelijk
Uitdrukking
Expressionisme
Expressionist
Uitdrukkelijk
Expressiviteit
Expressief
Nadrukkelijk
Knijpen
Geperst
Kneep
Knijpen
Onteigening
Onteigener
Onteigenen
Onteigenen
Blootgesteld
Uitputbaar
Uitspanning
Expugnador
Expugar
Verdrijven
Verdrijving
Wegjagend
Blootstelling
Uitwerpselen
Expurga
Zuivering
Uitzetting
Zuiveren
Zuiverend
Uitzetten
Voortreffelijk
Fijnheid
Verfijnd
Ecstasi
Verrijken
Extase
Verrukkelijk
Extatisch
Vooraanstaand
Extreem
Extemporaniteit
Vooraanstaand
Verlengen
Langdurig
Uitstraling
Breed
Uitbreidbaar
Verlenging
Uitgebreid
Uitgebreid
Uitgebreid
Extensor
Uitputting
Zwaar
Uitlaat
Uitputtend
In het buitenland
Buitenkant
Exterieur
Externalisering
Extern maken
Extern
Afschrikbaar
Uitroeiing
Verdelger
Uitroeien
Uitroeiing
Extern
Uitgeroeid
Externaliteit
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Uitdoving
Te onderscheiden
Blusser
Blussen
uitsterven
Durend
Exsitant
Uitgestorven
Blusser
Remositief
Verwijdering
Uitroeperaar
Verwijderen
Afzetter
Afpersing
Afpersing
Afperser
Afpersen
Afperser
Afpersing
Extra
Uittreksel
Extra -gemeenschap
Extra -contractueel
Extracorporaal
Uittreksel
Extract
Extract
Uittreksel
Uittreksel
Buitenschoolse
Uitlevering
Uitgeleverd
Uitlevering
Uitlevers
Extraembronisch
Extract
Buitenschoolse
Superfijn
Afneembaar
Geëxtraheerd
Buitengewoon
Buitengerechtelijk
Overbruggen
Overbruggen
Extralinguïstisch
Buitenecht
Buitenecht
Extramural
Buitenlands
buitenlander
Buitenlands
Buitenlander
Buitenlands
Buitenlands
Buitenlander
Buitenlanders
Vreemd
Extrañación
Vreemd
Extraning
Missen
Extrañez
Vreemdheid
Vreemd
Informeel
Onofficieel
Uitzonderlijk
Buitengewoon
Uitzonderlijk
Extraparlementair
Extraplan
Extrapoleerbaar
Extrapolatie
Extrapoleren
Landgoed
Extreem
Extreem
Extrasstole
Extra's
Buitenaards wezen
Extraterritoriaal
Extraterritorialiteit
Extrauterine
Extravagantie
Extravagant
Extravasatie
Extravas
Extra
Extraversie
Extravert
Kwijt
Misleiden
Verlies
Extreem
Extreem
Extreem
Extreem
Extreem
Extreem
Extreme unction
Extremeño
Tip
Extremis
Extremisme
Extremistisch
Extreem
Extrecage
Extreem
Extrinsiek
Extrinsiek
Extraversie
Uitgaande
Extruderen
Extrusie
Extruder
Extruder
Uitbundigheid
Uitbundig
Uitgestrektheid
Uitdrijven
Uitstralen
Uitdig
Exulceratie
Verdraaien
Gejuich
Jubelstant
Juich
Vrijwaardig
Exvoto
Fax
Fax
Feniks
Phylloxera
Phyloxy
Flexibiliteit
Flexibiliteit
Flexibel
Flexibel
Flexie
Flexie
Buigen
Buigzaam
Buigzaam
Flexo
Buigzaam
Foxtrot
heelal
Sterrenstelsels
Gambax
Gokkast
Gloxyna
Hápax
Hematoxyline
Heterodoxy
Heterodox
Heteroseksueel
Heteroseksualiteit
Hexacoracario
Hexacordo
Hexaedro
Zeshoekig
Zeshoek
Hexameter
Zeshoek
Hexápeda
Hexapod
Hexasyllable
Hexastyl
Hydrothorax
Hydroxide
Hydroxyl
Hyperoxie
Hypertext
Hypotaxis
Hypoxie
Homoseksueel
Homoseksualiteit
Homoseksualisme
Ongebruikelijk
In verband
Onsamenhangend
Inhoudsopgave
Indexering
Indexar
Onnauwkeurig
Onnauwkeurigheid
Onjuist
Niet ingewijd
Onvergeeflijk
Onvergeeflijk
Onverklaarbaar
Intens
Afwezigheid
Niet bestaand
Onverbiddelijkheid
Onverbiddelijk
Meedogenloos
Onervarenheid
Onervaren
Onveranderlijk
Onverklaarbaar
Onverklaarbaar
Onvergankelijk
Onontgonnen
Onuitsprekelijk
Onneembaar
Niet -uitte -uitte
Onuitputtelijk
Ontspanbaar
Onvermraagbaar
Onbuigzaamheid
Onbuigzaam
Onbuigzaam
Verbuiging
Roestvrij
Verbinding
Intermaxillary
Intersekse
Interseksualiteit
Vergiftiging
Bedwelmen
Onnadenkendheid
Gedachteloos
Gedachteloos
Kilotex
Latex
Laxering
Laks
Laxeermiddel
Laxar
Laxeermiddel
Laksheid
Laxisme
Laxist
Laksheid
Laks
Lexeme
Lexiarca
Lexicaal
Lexicaal
Lexicalisatie
Uitlijden
Lexicon
Lexicografie
Lexicografisch
Lexicograaf
Lexicologie
Lexicologisch
Lexicoloog
Lexicon
Litisexpens
Uitlopend
Uitlopend
Loxodromia
Loxodroom
Luxe
Ontwrichting
Luxe luxe
Luxemburg
Luxometer
Marxisme
Marxist
Maxi
Maxillair
Maxillofaciaal
Maximaal
Maximalisme
Maximalistisch
Maximaal
Speciaal
Maximalisatie
Maximaliseren
Maximaal
Maximaal
MaxMordón
Maxwell
Mesothorax
Metatorax
Mexicalse
Mexicaans
Mexicanisme
Mexicanist
Mexicaans
Mexico
Mexiquense
Mexicaans
Gemengdem
Myxomatose
Mixomiceto
Gemengd
Mixtificatie
Mixtifier
Mixtificeren
Mixtifori
Mixtilineair
Mengsel
Gemengd
Mengsel
Mengsel
Mixturero
Moaxaja
Monoxyl
Multiplexor
Nardex
Neomexicano
Pneumothorax
Neurotoxisch
Samenhang
Nixtamaal
Nixtamalero
Nixte
Noxa
Oaxaqueño
Obnoxio
Onyx
Opopanax
Orthodoxie
Orthodox
Oxaleren
Oxaal
Oxalidisch
Oxalid
Oxalme
Ossen-
Meidoorn
Oxyacetilenisch
Oxyrt
Geleidelijk
Oxidatie
Oxidant
Oxideren
Oxyde
Oxidl
Oxygenatie
Oxygeneerd
Oxygeneerd
Oxygenaat
Zuurstof
Oxygonium
Oximel
Oxymoron
Oxipétalo
Oxytocisch
Oxytone
Oxiuro
Oxizacre
Oxonisch
Panléxico
Pansexualisme
Papyroflexie
Paralaxi
Parataxis
Paroxismisch
Uitbarsting
Paroxismisch
Paroxytone
Patax
Peroxide
Pilixte
Pyrexie
Piroxena
Pyroxyline
Pyroxyl
Pixel
Pixel
Pyxis
Pixton
Plexiglas
Plexus
Pollux
Praxis
Preexcelso
Alwetendheid
Reeds bestaand
Alwetendheid
Voorwendsel
Voorwendsel
Voorwendsel
Profylaxe
Proparoxytone
Prothorax
Protoxide
Verzorger
Proxenetisch
Aanschaffen
Volgende
Proximaal
Spoedig
Nabijheid
Volgende
Heronderzoek
Opnieuw onderzoeken
Opnieuw uitgeven
Vooruit
Opnieuw exporteren
Réflex
Weerlegbaar
Reflectie
Weerspiegelen
Reflexief
Reflexiviteit
Bedachtzaam
Reflexologie
Reflexotherapie
Ontspannen
Saxafrax
Saxatiel
Saxo
Saxifrage
Saxifragachtig
Saxifragie
Saxo
Vuursteen
Syntaxis
Sioux
Te veel
Overexcitatie
Verontrusten
Overexploitatie
Overexploiteer
Overdreven
Overexcitatie
Overbruggen
Submaxillary
Fiscaal
Taxatie
Belastingplichtig
Taxi
Taxidermia
Taxidermist
Taximeter
Kagematje
Taxodiacious
Taxon
Taxonomie
Taxonomisch
Taxonicus
Taxonome
Taxqueño
Facsimile
Teletext
Telex
Tex
Texaan
Texcocano
Texta
Textiel
Tekst
Textorisch
Teksten
Tekstueel
Textualist
Textuur
Textuur
Tlaxcalteca
Borst
Toxemie
Gifigeren
Toxiciteit
Giftig
Toxicogenese
Toxicologie
Toxicologisch
Toxicoloog
Toxicomanie
Drugsverslaafde
Toxygen
Toxyinfectie
Toxine
Toxoplasmose
Transseksueel
Transseksualiteit
Transseksualisme
Transfixie
Transfixie
Trioxide
Tryxide
Túrmix
Unisex
Unisexueel
Uxoricide
Uxoricide
Vexilologie
Vexyloloog
Vox
Yuxtalineal
Naast elkaar plaatsen
Combinatie
Afgewisseld

Kan u van dienst zijn: wat zijn de onderdelen van een recensie?