Democratisch leiderschap

Democratisch leiderschap

We definiëren democratisch leiderschap, haar voor-, nadelen en geven verschillende voorbeelden van democratische leiders.

Democratisch leiderschap is degene waar de leider zijn ondergeschikten beschouwt bij besluitvorming

Wat is democratisch leiderschap?

Hij Democratisch leiderschap, Of participatief leiderschap, het is een soort leiderschap waarbij de leider ondergeschikten beschouwt bij het nemen van een bedrijf om een ​​bedrijf of organisatie te leiden.

Een democratische leider wordt gekenmerkt omdat het rekening houdt Alle leden van een organisatie. Meningen worden gehoord en er is vrijheid om ideeën bij te dragen. Op deze manier zijn het niet alleen de managementposities die de beslissingen nemen.

Dit soort leiderschap is wat In tegenstelling tot autocratisch leiderschap, waarin de leider de hoogste positie van de organisatie heeft, beslissingen voor zichzelf neemt en geen rekening houdt met de meningen of ideeën van de lagere ondergeschikten of posities.

Het belangrijkste voordeel van democratisch leiderschap is dat het een Positieve werkomgeving, Bevordert gezelschap en het genereren van ideeën. In bepaalde situaties is het echter niet de meest geschikte stijl.

Bedrijven of organisaties die slechte resultaten hebben of ernstige problemen hebben om op te lossen, zijn meer geprofiteerd van een autocratische leiderschapsstijl. In bedrijven waar innovatie, creativiteit en kennis belangrijk zijn, is de democratische stijl geschikter.

Kenmerken van democratisch leiderschap

- Bevordert de uitdrukking van meningen. Democratisch leiderschap moedigt aan dat leden van hun team hun mening uiten en proberen nieuwe oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen.

- De leider luistert naar de ideeën en zal zijn beslissing houden.

- Er is vertrouwen en respect bij teamleden.

- De democratische leider toont de opening van de geest, omdat hij het vermogen zal hebben om naar ideeën te luisteren die tegen zichzelf in strijd zijn zonder hen te beoordelen.

- Er is creativiteit in de bereikt oplossingen.

- De Democratische leider biedt een grote capaciteit om beslissingen te nemen, gebaseerd op alle ideeën die door de leden van zijn team zijn geboden. Na het synthetiseren en onderzoeken van ze, kiest u de manier om te volgen en een effectief actieplan te maken.

Kan u van dienst zijn: psychologische therapieën: typen en hun kenmerken

Voordelen van democratische stijl

Verbetert de werkomgeving

De werkomgeving van een organisatie wiens leider democratisch is, is meestal positiever, omdat gezelschap wordt gepromoveerd en werknemers zich gehoord voelen en een belangrijk onderdeel van het team.

Verhoogde creativiteit

Democratische leiders kunnen omgevingen creëren waarin creativiteit stroomt, omdat ze de uitwisseling van meningen en innovatie door teamleden aanmoedigen.

Dit is vooral handig voor groepen die zijn gewijd aan sectoren zoals ontwerp of marketing, maar het kan voordelig zijn voor vrijwel elke taak.

Verbetering van de motivatie

Wanneer een teamleden het gevoel hebben dat hun meningen worden gehoord en in aanmerking worden genomen, is het meest normale is dat ze zich meer voelen om te werken en ernaar streven om positieve resultaten te produceren.

Aan de andere kant tonen werknemers onder toezicht van een democratische leider volgens sommige studies volgens sommige studies meer voldoening in hun werk en beweren dat ze zich gelukkiger voelen met de taken die ze moeten uitvoeren, hoewel deze in eerste instantie weinig stimulerend lijken.

Betere relaties tussen teamleden

Wanneer de democratische leiderschapsstijl wordt gebruikt, hebben groepsdeelnemers over het algemeen het gevoel dat ze worden gehoord en dat ze samenwerken om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken.

Dit maakt relaties tussen hen positiever, waardoor het concurrentievermogen grotendeels wordt geëlimineerd en kameraadschap bevordert.

Nadelen van democratische stijl

Gebrek aan beslissing

Bij sommige gelegenheden, zoals wanneer u zich midden in een crisis bevindt, kunnen democratische leiders zwak en onbeslist lijken.

Kan u van dienst zijn: klinische criminologie

Op het moment dat het nodig is om een ​​snelle en stevige beslissing te nemen, is het meestal nuttiger.

Het probleem is dat ze, vanwege de kenmerken van democratische leiders, meestal niet goed zijn opgeleid om een ​​meer autoritaire rol te spelen. Afhankelijk van de kenmerken van de groep en de situaties waarnaar het wordt geconfronteerd, kan dit een leider van deze stijl geen goed idee maken.

Geweldige tijd uitgaven

Omdat een democratische leider luistert naar de meningen van alle leden van zijn team voordat een beslissing wordt genomen, kan het proces veel krijgen als er een debat of een speciaal geanimeerde discussie plaatsvindt.

Dit maakt deze manier om een ​​team te leiden dat geschikt is voor situaties waarin er veel tijd is om te handelen dan voor degenen waarin een snelle, vaste en beslissende actie vereist is. In zeer competitieve omgevingen kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een ​​steviger leiderschapsstijl te gebruiken.

Verkeerde besluitvorming

Wanneer de democratische leiderschapsstijl wordt toegepast, is het belangrijkste dat ieders meningen worden gehoord. Dit houdt echter in dat zelfs die mensen die ongelijk hebben of die niet weten waar ze het over hebben, rekening zullen worden gehouden.

Het probleem hiervan is dat, als de leider geen expert in zijn gebied is, hij ideeën kan geven aan ideeën die echt slecht zijn, maar dat lijkt geldig voor het blote oog. Dit kan leiden tot het uiterlijk van allerlei problemen op de middellange en lange termijn.

Het kan u van dienst zijn: 7 theorieën en veel voorkomende effecten van sociale psychologie

Om deze complicatie te voorkomen, moet de persoon die de democratische leiderschapsstijl wil aannemen, diep weten het veld waarin hij werkt.

Gevoel van afwijzing

Leiders die deze stijl volgen, moedigen alle mensen aan om hun ideeën en meningen vrijelijk te uiten. Ondanks het feit dat dit in het begin iets goeds is, wanneer een persoon heeft blootgelegd wat hij denkt, heeft hij normaal gesproken de verwachting dat zijn meningen worden betaald.

Het probleem is dat niet alle teamleden tegelijkertijd gelijk kunnen hebben. Daarom, wanneer een idee wordt afgewezen, kan de persoon die had voorgesteld zich weinig gewaardeerd of begrepen voelen, wat zou kunnen leiden tot het verschijnen van wrok en gebrek aan motivatie.

Voorbeelden van democratische leiders

Een voorbeeld van democratisch leiderschap is degene die Tim Cook heeft gevolgd in Apple, in tegenstelling tot zijn voorganger, Steve Jobs, die een meer charismatisch-autocratische leider was. Cook heeft in Apple een meer democratische en inclusieve werkomgeving gemaakt, waardoor werknemers kunnen worden gehoord en ideeën geven voor het creëren van producten.

Andere voorbeelden

- Abraham Lincoln.

- Dwight Eisenhower.

- Nelson Mandela.

- George Washington.

- Jeff Bezos (oprichter van Amazon).

- Larry Page (Google Co -Founder).

- Elon Musk (oprichter van Tesla, PayPal en SpaceX).

Referenties

  1. Wat is democratisch leiderschap? Hersteld van VrywellMind.com.
  2. Leiderschapsstijlen: Democratisch leiderschapsstijl. Hersteld van leiderschap-toolbox.com.
  3. Wat is democratisch (participatief) leiderschap? - 5 Hoofdleidingen. Status hersteld.netto.